Przestępstwo „znęcania się” – jakie zachowania mogą zostać uznane za przestępstwo „znęcania się”?

Podczas procesu rozwodowego niejednokrotnie zdarza się, iż jeden z małżonków wysuwa zarzut znęcania się nad nim drugiego małżonka – fizycznego bądź też psychicznego lub też składa zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia tego przestępstwa. Kiedy i jakie zachowania mogą zostać uznane za takie przestępstwo? Odpowiedz można znaleźć poniżej, oparto ją w szczególności na analizie orzecznictwa sądowego w takich sprawach.
Zgodnie z art. 207 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (w dalszej części artykułu zwanej Kodeks karny): „Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12”.
czytaj więcej >

         

Czym jest porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej ?

Pytanie: Rozwodzę się z żoną i mamy dwójkę małoletnich dzieci (5 i 7 lat). Od ok roku czasu nie mieszkamy razem i dzieci są z matką. Mimo naszych nieporozumień oboje sprawujemy opiekę nad dziećmi, dogadujemy się w tych kwestiach i chcemy żeby tak zostało po rozwodzie. Jak to zrobić, żeby z jednej strony zapewnić sobie nieskrępowany kontakt z dziećmi a z drugiej nie toczyć bojów np. o to z kim dzieci mają spędzić święta, jechać na wakacje i nie pozostawiać tej kwestii do uregulowania przez sąd?
czytaj więcej >