Kiedy sąd może oddalić powództwo o alimenty?

Co do zasady regulacje prawa rodzinnego i opiekuńczego nakładają na najbliższych obowiązek alimentacyjny dla tego, kto znajduje się w niedostatku, a w przypadku dzieci, gdy nie są w stanie utrzymać się samodzielnie. Jednak czy można bronić się przed niesłusznym wyłudzaniem alimentów? czytaj więcej >

         

Co trzeba wykazać przed sądem, żądając orzeczenia rozwodu z winy małżonka? Jakie zachowania mogą być powodem do uznania winy małżonka w rozpadzie małżeństwa?

Aby dokonać oceny, jakie zachowania małżonka mogą być zakwalifikowane jako zawinione, należy odnieść się do pojęcia winy na gruncie kodeksu cywilnego. Zachowania te muszą spełniać przesłanki: bezprawności, zawinienia oraz związku przyczynowo – skutkowego działania lub zaniechania małżonka z rozkładem pożycia.
czytaj więcej >

         
Strona 5 z 512345