Czy można wznowić postepowanie o rozwód w przedmiocie orzeczenia winy?

Byłeś zaskoczony, że małżonek żąda rozwodu, w rezultacie jednak po mimo szoku, jaki przeżyłeś w tamtym okresie zgodziłeś się na rozwód bez orzekania o winie myśląc, że małżonek żąda rozwodu z powodu rozbieżności Waszych charakterów. Po orzeczeniu rozwodu ku Twojemu zaskoczeniu wyszło na jaw, że małżonek odszedł od Ciebie, gdyż związał się z kochanką lub kochankiem w trakcie trwania Waszego małżeństwa, jednakże wcześniej skrzętnie to ukrywał. W takich okolicznościach możesz żądać wznowienia postepowania o rozwód w przedmiocie ustalenia winy małżonka.

Skargę o wznowienie postępowania o rozwód można złożyć w przypadku, gdy zostały później wykryte takie okoliczności faktyczne lub środki dowodowe, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu;
czytaj więcej >

         

Czy były mąż może po rozwodzie żądać od byłej żony powrotu do jej nazwiska panieńskiego?

Zgodnie z art. 591 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (zwanej w dalszej części artykułu Kodeks rodzinny i opiekuńczy) w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.
czytaj więcej >

         

Czy po rozwodzie zasiłek rodzinny Kindergeld pobierany w Niemczech przysługuje nadal dzieciom?

Jeżeli rodzic, który jest zatrudniony w Niemczech spełnia warunki do otrzymywania świadczenia Kindergeld dla swoich dzieci, to w świetle przepisów prawa niemieckiego nie ma znaczenia, czy pozostaje w małżeństwie z matką lub ojcem dzieci. Z reguły kiedy rodzinna zamieszkuje w Polsce zasiłek rodzinny pobiera rodzic pracujący w Niemczech. Jeżeli jednak po rozwodzie lub po rozpadzie nieformalnego związku, świadczenia nie są już przekazywane dzieciom przez rodzica zamieszkującego w Niemczech, matka lub ojciec, który ma meldunek z dziećmi w Polsce może starać się o otrzymywanie tego zasiłku do rąk własnych na terenie Polski. Inaczej mówiąc możliwe jest wystąpienie o otrzymywanie zasiłku Kindergeld przez rodzica zamieszkującego z dziećmi w Polsce w sytuacji, gdy drugi z rodziców przebywa i pracuje legalnie w Niemczech, a nie przekazuje zasiłku dzieciom. Natomiast jeżeli rodzic pracujący w Niemczech i spełniający warunki do otrzymania na dzieci Kindergeld nie stara się o to świadczenie, możliwe jest także wystąpienie przez rodzica zamieszkałego w Polsce z dziećmi o otrzymanie takiego świadczenia. czytaj więcej >

         
Strona 2 z 512345