Czy po rozwodzie zasiłek rodzinny Kindergeld pobierany w Niemczech przysługuje nadal dzieciom?

Jeżeli rodzic, który jest zatrudniony w Niemczech spełnia warunki do otrzymywania świadczenia Kindergeld dla swoich dzieci, to w świetle przepisów prawa niemieckiego nie ma znaczenia, czy pozostaje w małżeństwie z matką lub ojcem dzieci. Z reguły kiedy rodzinna zamieszkuje w Polsce zasiłek rodzinny pobiera rodzic pracujący w Niemczech. Jeżeli jednak po rozwodzie lub po rozpadzie nieformalnego związku, świadczenia nie są już przekazywane dzieciom przez rodzica zamieszkującego w Niemczech, matka lub ojciec, który ma meldunek z dziećmi w Polsce może starać się o otrzymywanie tego zasiłku do rąk własnych na terenie Polski. Inaczej mówiąc możliwe jest wystąpienie o otrzymywanie zasiłku Kindergeld przez rodzica zamieszkującego z dziećmi w Polsce w sytuacji, gdy drugi z rodziców przebywa i pracuje legalnie w Niemczech, a nie przekazuje zasiłku dzieciom. Natomiast jeżeli rodzic pracujący w Niemczech i spełniający warunki do otrzymania na dzieci Kindergeld nie stara się o to świadczenie, możliwe jest także wystąpienie przez rodzica zamieszkałego w Polsce z dziećmi o otrzymanie takiego świadczenia.

Obecnie rodzice otrzymują po 184 Euro za pierwsze i drugie dziecko. Na trzecie dziecko 190 Euro, na każde następne dziecko wypłacane jest 215 Euro. O zasiłek rodzinny w Niemczech można ubiegać się nawet do 4 lat wstecz, jeżeli w tym okresie rodzic pracował legalnie w Niemczech. Zasiłek rodzinny przyznawany jest na dzieci w wieku do 18 lat. Jednak może być on przyznany dziecku, które ukończyło 18 lat jeżeli spełnione są odpowiednie przesłanki np. dziecko kontynuuje naukę w szkole, studiuje lub kształci się zawodowo, jest upośledzone fizycznie lub umysłowo, posiada status osoby bezrobotnej, a także w przypadku spełnienia innych szczególnych kryteriów, o których mowa w przepisach prawa niemieckiego.