Czym jest porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej ?

Pytanie: Rozwodzę się z żoną i mamy dwójkę małoletnich dzieci (5 i 7 lat). Od ok roku czasu nie mieszkamy razem i dzieci są z matką. Mimo naszych nieporozumień oboje sprawujemy opiekę nad dziećmi, dogadujemy się w tych kwestiach i chcemy żeby tak zostało po rozwodzie. Jak to zrobić, żeby z jednej strony zapewnić sobie nieskrępowany kontakt z dziećmi a z drugiej nie toczyć bojów np. o to z kim dzieci mają spędzić święta, jechać na wakacje i nie pozostawiać tej kwestii do uregulowania przez sąd?

W wyroku rozwodowym sąd rodzinny orzeka o kilku dodatkowych kwestiach związanych z ustaniem małżeństwa, np. o alimentach, sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej oraz kontaktach z dzieckiem. Sąd uwzględnia przy tym porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Sąd może jednakże pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek, jeżeli przedstawili porozumienie, o którym mowa wyżej, i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka.
Jeżeli są Państwo zgodni co do sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dziećmi powinni Państwo przygotować takie porozumienie i złożyć zgody wniosek o pozostawieniu władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom. Porozumienie powinno obejmować m.in. następujące kwestie:
1. Władza rodzicielska:
a. określenie kto sprawuje władzę rodzicielską (mogą ją sprawować oboje rodzice),
b. sposób zarządzania majątkiem dziecka, w tym finansami,
c. sposób podejmowania decyzji odnośnie edukacji dziecka (np. wybór szkoły, zawodu, zajęć dodatkowych),
d. sposób podejmowania decyzji w kwestiach zdrowia dziecka (np. sposób leczenia, wybór lekarza, pokrywanie wydatków na lekarstwa),
2. Kontakty:
a. miejsce zamieszkania dziecka,
b. harmonogram opieki w roku szkolnym (kto zaprowadza i odbiera dziecko ze szkoły/przedszkola, kto spędza z dzieckiem weekendy i w jakich godzinach, etc.),
c. harmonogram opieki w czasie wakacji i ferii zimowych (np. tygodniowy wyjazd wakacyjny z jednym z rodziców),
d. harmonogram opieki w czasie dni świątecznych i świąt rodzinnych (np. naprzemiennie rok do roku Wielkanoc i Boże Narodzenie z jednym z rodziców a w następnym roku z drugim, urodziny członków rodziny, itp.),
e. opieka nad dziećmi przez inne osoby, np. dziadkowie, opiekunka, itp.,
f. zmiana miejsca stałego pobytu dziecka.
Warto pamiętać, iż porozumienie powinno być na elastyczne, aby uwzględniać wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności oraz upływ czasu.
Jeżeli treść porozumienia będzie zgodna z dobrem dziecka, a na podstawie dotychczasowego Państwa współdziałania zasadne jest oczekiwanie, iż porozumienie będzie wykonywane – sąd powinien je uwzględnić.