Sprawy rozwodowe

Jak wynika z danych statystycznych, liczba rozwodów z roku na rok wzrasta. W samym Krakowie na przełomie lat 2012 – 2014 w każdym roku do Sądu Okręgowego wpływa nieco ponad cztery tysiące spraw. Krakowianie jako przyczynę rozwodu najczęściej podają niezgodność charakterów oraz alkoholizm. Powodów może być jednak wiele, a stan skomplikowania sprawy przekłada się na długość oczekiwania na wyrok sądu w sprawie rozwodowej.

Rozwód jest z pewnością bolesnym przeżyciem, jednak wsparcie naszych prawników zarówno prawne jak i emocjonalne pomaga Klientom przetrwać ten trudny dla nich czas jak najlepiej. Zaangażowanie prawnika w sprawę rozwodową jest nie tylko pomocne z powodu odciążenia strony z samodzielnego zapoznawania się z procedurą prawną, ale wręcz nieodzowne, bowiem pozwala na zapobieganie popełnianiu błędów prawnych niejednokrotnie doniosłych w skutkach na całe życie.
Postępowanie w sprawie o rozwód może mieć różny przebieg w zależności od stopnia skonfliktowania małżonków i konkretnej sytuacji. Bowiem oprócz orzeczenia o rozwodzie oraz o winie rozkładu pożycia, sąd rozstrzyga także o władzy rodzicielskiej i o kontaktach rodziców z pochodzącymi z małżeństwa małoletnimi dziećmi. Sąd może orzec także o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania lub o jego podziale bądź przyznaniu go jednemu z małżonków. Nieco inaczej będzie przebiegało przeprowadzenie sprawy rozwodowej z cudzoziemcem, bowiem charakteryzuje się ona koniecznością ustalenia właściwego sądu czy też prawa, według którego sąd będzie orzekał.
Po ocenie materiału dowodowego nasi Klienci mogą liczyć na profesjonalne doradztwo i propozycje najlepszego rozwiązania sprawy zgodnie z przedstawioną sytuacją. Możliwość kontaktu z prawnikami w każdym czasie w razie pojawiających się wątpliwości oraz pełne poświęcenie pełnomocników sprawie powodują ponadto pełne poczucie bezpieczeństwa. I choć zdajemy sobie sprawę z delikatności spraw poruszanych w procesie, to jednak zapewniamy, że jeśli istnieje taka potrzeba, nie brakuje zdecydowanych działań na sali sądowej w obronie słusznych interesów naszych Klientów.

Wykwalifikowana pomoc prawna może być potrzebna nie tylko na etapie postępowania przed sądem, gdzie profesjonalny pełnomocnik będzie reprezentował stronę, ale również przed rozpoczęciem procesu. Nasi prawnicy przed wszczęciem postępowania mogą doprowadzić do udanych mediacji, które pozwolą znacznie skrócić proces sądowy. Wiele spraw bowiem związanych chociażby z uregulowaniem kontaktów z małoletnimi dziećmi można ustalić pozasądownie, a w toku sprawy przedstawić sądowi uzgodniony kompromis.

Bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego oraz nasze zaangażowanie w sprawy rozwodowe gwarantuje najwyższą jakość oferowanych przez nas usług prawnych, dlatego zapraszamy do kontaktu.