O KMS

Wiedząc, że sprawy z zakresu prawa rodzinnego wymagają szczególnego zaangażowania oraz niezwykle delikatnego podejścia, oferujemy Państwu usługi prawne najwyższej jakości, w zakresie których proponujemy nie tylko sporządzanie pism procesowych oraz reprezentację przed sądem, ale przede wszystkim osobisty, indywidulany kontakt, dzięki któremu będą Państwo mogli przedstawić wszelkie swoje wątpliwości i uzyskać profesjonalne odpowiedzi i realne rozwiązania swoich problemów w możliwie najkrótszym czasie dzięki temu, że w naszym zespole działa aż dwóch adwokatów i jeden radca prawny. Ofertę kierujemy głównie do mieszkańców Krakowa, a także okolic znajdujących się w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie.

czytaj więcej >          

Kancelarie adwokatów i radców prawnych Kraków

Opinie i porady

Alimenty po uzyskaniu pełnoletniości przez dziecko do czyich rąk powinny być płatne? Nadal do rąk przedstawiciela ustawowego czy już do rąk dziecka?

Zgodnie z art. 98 §1 zd. 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Natomiast art. 92 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mówi, że „dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską, aż do uzyskania przez nie pełnoletniości.

Jakie są zasady zwrotu kosztów stawiennictwa świadka w sądzie ?

Podczas procesu sądowego strony postępowania popierają swoje twierdzenia stosownymi dowodami. Jednym z nich jest dowód z zeznań świadka. W takim wypadku świadek jest wzywany przez sąd do osobistego stawiennictwa na dany dzień, na który ustalona jest rozprawa. Jeśli świadek poniósł koszty w związku z dojazdem do sądu bądź koniecznością zwolnienia się z pracy, może zażądać >

W 2010 r. rozwiodłem się z moją małżonką. Przed zawarciem małżeństwa prowadziłem jednoosobowo firmę – skład budowlany, którą prowadzę do dzisiaj. Dotychczas nie podzieliliśmy majątku wspólnego. W trakcie trwania małżeństwa nie ustanowiliśmy także rozdzielności. Aktualnie moja była żona domaga się od mnie zapłaty 500.000 zł jako połowy zysku, który wypracowała firma od 2010 r. Faktem jest, co wciąż mi wypomina, że w trakcie małżeństwa sprzedaliśmy nasze wspólne mieszkanie żeby spłacić mój kredyt, który obciążał firmę. Czy jej żądanie jest zasadne?

Dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie konieczne jest określenie czy wypracowany przez Pana zysk po dacie orzeczenia rozwodu wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków. Zgodnie z treścią art. 31 kro w skład majątku wspólnego wchodzą, m.in., pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków. Zatem również zyski z prowadzonej działalności >